آدرس پستی: میدان قصردشت ، ابتدای ایمان شمالی، ، انتهای کوچه 17

دانشکده خبر شیراز

تلفن گویا : 36302485/36302486            دورنگار:36301868

کد پستی: 71878-15416

از این فرم جهت ارتباط مستقیم با مدیریت مرکز استفاده کنید خواهشمندیم از ارسال هرگونه درخواست مرتبط با واحدهای اداری و مالی و آموزش از این قسمت خودداری نمائید.

پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم