مراسم گرامی داشت “روز معلم” و مقام استاد و بزرگداشت سالروز شهادت استاد شهید مطهری در دانشکده خبر شیراز در تاریخ 12 اردیبهشت ماه 1396 برگزار شد.