كانون دانش آموختگان دانشگاه با هدف ايجاد و حفظ ارتباط مستمر بين دانش آموختگان با يكديگر و آشنائي و بهره گيري موثرتر از امكانات و تجربيات علمي – فرهنگي اعضاء تشكيل شد . كانون دانش آموختگان تشكيلاتي است غير انتفاعي ، غير سياسي و غير دولتي كه با حمايت مستقيم دانش آموختگان ، اساتيد و مدرسين دانشگاه جامع علمي كاربردي و ساير حاميان تشكيل گرديده و براي گسترش ارتباطات اجتماعي و فرهنگي ميان دانش آموختگان دانشگاه جامع علمي كاربردي تلاش خواهد نمود .

 

از جمله مهمترين اهداف اين كانون عبارتند از :

1-      استفاده از استعداد ها ، توان ، تجربه و تخصص دانش آموختگان

2-      ايجاد ارتباط علمي بين اعضاء و ايجاد زمينه ارتقاء علمي و تكميل دانش و تجربه تخصصي اعضاء

3-   ايجاد كتابخانه ، سايت علمي ، برگزاري همايش هاي  آموزشي ، صنفي ، فرهنگي و …… از ديگر فعاليتهايي است اين كانون مي تواند به آنها مبادرت نموده و از طريق آنها به ايجاد زمينه هاي رشد و بهره مندي اعضاء كمك نمايد .

4-      ايجاد ارتباط و تعامل سازنده بين همكاران شاغل در عرصه هاي مختلف علمي و اجرايي كشور

5-      حضور موثر اعضاء ( دانش آموختگان ) در عرصه هاي فرهنگي جامعه علي الخصوص جامعه دانشگاهي

6-      ايجاد زمينه مناسب جهت توسعه ، تعميق و تعالي ارتباطات فرهنگي با ساير مراكز علمي و تحقيقاتي كشور

7-   معرفی اعضا کانون جهت استفاده از تسهیلات مختلفی که از طریق دستگاهها و یا نهادهای مختلف در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

 

 

بدينوسيله از كليه علاقه مندان به عضويت در اين كانون جهت تکمیل فرم ثبت نام دعوت بعمل مي آيد .

لطفابه نکات ذیل در هنگام عضویت توجه فرمایید:

1-      در صورتیکه برای اولین بار ثبت نام می نمایید در پایان ثبت نام کد رهگیری 11 رقمی را دریافت نمایید.

2-      در صورتیکه قبلا ثبت نام نموده اید و کد رهگیری دریافت ننموده اند وارد قسمت “دریافت کد رهگیری شده” با واردکردن مشخصات مورد نیاز کد رهگیری 6 رقمی را دریافت نمایید.

3-      جهت تکمیل اطلاعات خود وارد قسمت “اصلاح اطلاعات شده” با واردکردن کد رهگیری نسبت به تکمیل و یا اصلاح اطلاعات خود اقدام نمایید.