💠 مرکز علمی کاربردی دانشکده خبر شیراز در نظر دارد از همکاری تعدادی از دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی دانشکده که علاقمند در حوزه صفحه آرایی، تولید محتوای خبر، طراحی پاورپوینت، تایپ، طراح پوستر های تبلیغاتی، تبلیغات و اطلاع رسانی، مترجم زبان انگلیسی، طراحی لوگو و سایت در قالب کار دانشجویی استفاده نماید.

دانشجویان متقاضی میبایست از طریق سامانه دانشکده فرم ثبت نام را کامل کنند و پس از تایید آموزش دانشکده و شورای انضباطی مجاز به فعالیت در حوزه مربوطه می باشند. آخرین مهلت ثبت نام تا 96/7/30 می باشد.