ژوژمان درس صفحه آرایی دانشجویان رشته گرافیک دوره کاردانی با هدایت جناب آقای مشفق و با حضور جناب آقای دکتر رجبی معاون پژوهشی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان فارس، دکتر حقایقی قایم مقام صدا و سیمای فارس و دکتر کرامتی مدیر کل اتباع خارجی در تاریخ یازدهم دی ماه سال 1394  در هتل بزرگ شیراز برگزار شد.