(اربعين ، سفر دل هاي مشتاق)

سفر پياده روي اربعين به كربلاي معلا ، اكنون پياده روي اربعين حسيني بزرگترين اجتماع انساني در جهان به شمار مي رود.

دراين سفر معنوي كه هر ساله ميليونها عاشق امام مظلوم به كشور عراق راهي مي شوند و ارادت و دوست داشتن خود را به امام حسين (ع) ، حضرت ابوالفضل العباس و امام علي (ع) نشان ميدهند.

مسير نجف تا كربلا براي عاشقان ابا عبدالله (ع) كه هر ساله به عشق اربعين پاي پياده به سمت كربلا حركت مي كنند، شور ديگري دارد. با پاي دل ، قدم قدم پيش مي روند.

اين حسين كيست كه عالم همه ديوانه ي اوست                      وين چه شمعي است كه عالم همه پروانه ي اوست             //.

 

در اربعين امسال نيز تعدادي از دانشجويان دانشكده خبر شيراز عازم اين سفر معنوي و پٌر فضليت شدند و دعا گوي همه ي دانشجوها ، اساتيد و كادر مجرب اين دانشكده بودند .

انشاالله به زودي زود اين سفر قسمت همه ي بزرگواران خصوصأ دانشجوهاي دانشكده خبر شود.

اسامي زائران سفر اربعين حسيني امسال دانشكده خبر شيراز كه به نمايدگي همه ي دانشجوها نائب الزياره بودند:

١- سركارخانم طاهره كريمي .  ٢-آقاي حامد زارع زاده .  ٣- آقاي حسين صالحي زاده .  ٤- آقاي فلامك وآقاي مرادي .

والسلام— گزارش از حامد زارع زاده.