اولین ویژه برنامه ی حرم شناسی در حرم مطهر حضرت احمدبن موسی (ع) روز دوشنبه مورخ 97/7/23 به میزبانی بسیج دانشجویی دانشکده خبر شیراز برگزار گردید.