واحد مشاوره دانشجویی

بررسی وضعیت دانشجویان نشان می دهد که تعدادی از دانشجویان دچار ناهنجاری هایی می گردند که عواملی همچون دو گانگی محیط زندگی قبل از دانشگاه و محیط تحصیل ،عدم شناخت محیط دانشگاهی ،مشکلات و معضلات خانوادگی ،سیاسی ، اجتماعی و اخلاقی در بروز این ناهنجاری ها موثر بوده است.

لذا برای کمک به این دانشجویان دفتر مشاوره دانشجویی تشکیل گردیده که به حمدا… تاکنون نتایج مثبتی به همراه داشته است. دفتر مشاوره با همکاری مدرس و مشاور محترم مرکز سرکار خانم فخار واقع در ورودی اتاق 11 در روزهای یک شنبه و سه شنبه از ساعت 2:30 الی 19:30 و روزهای دوشنبه 8:30 الی 13:30  به دانشجویان به صورت رایگان خدمات ارائه می نماید. دانشجویان محترم می توانند در صورت نیاز جهت هماهنگی و گرفتن وقت جهت مراجعه به دفتر مشاوره به قسمت فرهنگی مرکز سرکار خانم ابراهیمی مراجعه نمایند.