مراسم توديع و معارفه مسئول جديد بسيج دانشجويي دانشكده خبر شيراز با حضور مسئولين بسيج استان و رئيس دانشكده خبر برگزار شد .
در پايان اين مراسم از تلاش هاي آقاي مهدي تركي مسئول پيشين تقدير شد و آقاي حامد زارع زاده مسئول جديد بسيج دانشجويي دانشكده خبر معارفه شد .