نشست هم انديشي شوراي بسيج دانشجويي دانشكده خبر شيراز امروز سه شنبه ( ١٧ مهر) با حضور اعضاء و سركارخانم ابراهيمي مسئول امور فرهنگي دانشكده در كتابخانه دانشكده برگزار شد.