رشته ها و مقاطع موجود دانشکده خبر شیراز

 

دوره های کاردانی

 

دوره های کارشناسی

 

·         کاردانی حرفه ای گرافیک

 

·         کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

 

·         کاردانی حرفه ای روابط عمومی

 

·         کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

 

·         کاردانی حرفه ای عکاسی خبری

 

·         کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری

 

·         کاردانی حرفه ای هنر های تجسمی – عکاسی

 

·         کارشناسی حرفه ای عکاسی – مد و پوشاک

 

·         کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی – آثار دیداری و شنیداری

 

·         کارشناسی حرفه ای خبرنگاری

 

·         کاردانی حرفه ای خبرنگاری

 

·         کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات فرهنگی

 

  ·         کارشناسی حرفه ای گرافیک – تصویر سازی