برگزاری جشن استقبال ازدانشجویان ورودی جدید

برنامه جشن ورودی های جدیددانشکده خبر شیراز  روز  20 مهرماه سال 1394 از ساعت  14بعدازظهر  در تالار حافظ برگزار شد. سخنرانی جناب آقای دکتر رجبی معاون پژوهشی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان فارس  و مسئولین دانشگاه (سرپرست دانشگاه و معاونان دانشگاه ) از برنامه های انجام شده این مراسم بود.